Hermon Bokklubb
Forsiden
Månedens bok
Presentasjon Hoppe over bok
Medlem
Bli medlem


Hoppe over månedens bok Månedens bok i november er: "En tid for lengsel" av Karen Kingsbury.


Kjære medlem. På grunn av omstrukturering og serveroppgradering av våre nettsider har funksjonen for å hoppe over månedens bok siste måneden ikke fungert. Vi beklager dette og ulempen det har medført for de av dere som benytter dere av denne siden for å hoppe over månedens bok.
De nye nettsidene til bokklubben er under arbeid nå og vil snart være tilbake med nytt design og med bedre funksjonalitet enn før.
Vi forventer at de nye nettsidene vil være på plass før 1. desember, og beklager den lange ventetiden.

Inntil de nye sidene blir ferdige kan du hoppe over månedens bok ved å ringe oss, sende sms, faks eller epost.

Epost: send medlemsnummer og navn til: ordre@hermon.no
På telefon: 63 80 30 99
På faks: 63 81 69 22
SMS send medlems-nummer og navn til: 98 28 70 22